• Hva betyr idrett for deg? 

   Østerås, Johannes (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: I denne rapporten vil jeg prøve å forklare hva idrett betyr for et utvalg ungdommer. Første del av rapporten er et teorikapitel som først tar for seg Peter Arnold (1997) og Jan Ove Tangen (2004) sine ulike syn ...
  • Hva betyr idrett for deg? 

   Østerås, Johannes (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Notatets første del består av et metodekapittel der jeg redegjør for ulike teorier og vitenskapelige tradisjoner for å analysere tekst. Jeg valgte en fenomenologisk/hermeneutisk tilnærming og Paul Ricoeur sin ...