• Hvis jeg ikke deltar, er det en grunn til det? 

      Aarstad, Maria Jektvik (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: Hva er skjuleteknikk, og hvilken betydning spiller læringsmiljøet? Teori: Gjøre rede for hva skjuleteknikk er, formålet med kroppsøvingsfaget, læringsmiljø, inkludering/integrering og frykt for å ...