• Sammen til livets slutt 

      Aasnes, Gunn Therese Schøyen; Engen, Ida Linnes (Bachelor thesis, 2014)
      Denne oppgaven handler om hvordan vi som sykepleiere kan skape en god relasjon gjennom omsorg og kommunikasjon til pårørende der pasienten er terminal. Tanken med oppgaven startet med erfaringer vi hadde fra praksis på ...