• Analyse av reiselivsnæringen i Vågå Kommune 

   Lund, Per Olav; Bern, Aleksander (Oppdragsrapport;05/2023, Research report, 2023)
   Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har på oppdrag fra Vågå kommune gjennomført en analyse av reiselivsnæringen i kommunen. Formålet med arbeidet er å få belyst betydningen av reiselivet med hensyn til koblinger ...
  • Arbeidslivet i Midt- og Nord- Gudbrandsdalen: Kompetanse og rekruttering for fremtiden. 

   Bern, Aleksander; Tholstrup, Line Marie; Lauritzen, Tonje (Oppdragsrapport;7/2024, Research report, 2024)
   Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har gjennomført en utredning om kompetansebehov i privat og offentlig sektor i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Utredningen er gjennomført på vegne av Midt-Gudbrandsdalen ...
  • Art and Politics in Architectural Competitions 

   Bern, Aleksander (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This article analyses how architectural competitions serve as a context for architectural work embedded in broader strategies of urban development. The post-political mode of depoliticization has been argued to be important ...
  • Fritidsboligene i fjellene – Oppspill til kommunal hyttepolitikk for Lillehammer-regionen 

   Arnesen, Tor; Teigen, Håvard; Bern, Aleksander (Skriftserien;17/2022, Research report, 2022)
   Lillehammer-regionen er avgrenset av de tre kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer. Det er gjennomført en drøfting av hvordan kommunal og regional policy kan bidra til at fritidsboligutviklingen gir størst mulig lokal ...
  • Likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning - en kartlegging 

   Wold, Lisa Knatterud; Akin, Deniz; Bern, Aleksander; Lauritzen, Tonje; Tholstrup, Line Marie; Alemayehu, Fikru Kefyalew (Skriftserien;8/2022, Research report, 2022)
   Maritim næring, som omfatter rederier, verft og utstyrs- og tjenesteleverandører, er tradisjonelt mannsdominert i Norge. I perioden 2016-2020 var andelen kvinner blant norske ansatte til sjøs kun 12 prosent. I forbindelse ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert industri i Vestland Oppdaterte berekningar basert på tal frå 2020 

   Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth; Lund, Per Olav; Lerfald, Merethe; Bern, Aleksander (NIBIO Rapport;, Research report, 2022)
   Landbruk og landbruksbasert verksemd er viktig for sysselsetting og verdiskaping i mange kommunar i Vestland. I dette prosjektet er verdiskaping og sysselsetting i jordbruk, skogbruk, landbruksbasert tilleggsnæring og ...
  • Youth’s participation in society – examples of initiatives implemented to improve participation 

   Tholstrup, Line Marie; Bern, Aleksander; Akin, Deniz (Skriftserien;26/2022, Research report, 2022)
   This report explores the current state of knowledge regarding young people’s participation in society, while also exploring implemented initiatives aimed at improving youth participation in both Norway and other ...