• Aktiviteter for kroppslig læring i matematikk for 1. til 3. trinn 

   Bjørnebye, Morten (Skriftserien;11/2022, Research report, 2022)
   Dette notatet er en delrapport til prosjektet “Design of embodied learning tasks in mathematics for kindergarten and elementary school”. I rapporten presenterer vi aktiviteter som tar i bruk skolens utemiljø, og der ...
  • Young children’s grounding of mathematical thinking in sensory-motor experiences 

   Bjørnebye, Morten (Ph.d.-avhandling i profesjonsrettede lærerutdanningsfag;20, Doctoral thesis, 2021)
   Hovedmålet med avhandling min er å utvikle kunnskap om små barns forankring av matematisk tenkning i sensoriske-motoriske erfaringer, mens et delmål er å øke forståelsen for hvordan utendørs design kan støtte slike erfaringer. ...