• Lek site defines annual spatial use of male Black Grouse (Tetrao tetrix) 

   Borecha, Degitu Endale; Willebrand, Tomas; Nielsen, Olafur K. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Adult male Black Grouse ( Tetrao tetrix ) are assumed to use the same lek throughout their life-span and juveniles are rarely observed settling far from their natal areas. Here we re- port results on a study of lek ...
  • Population dynamics of grouse in the Nordic countries 

   Borecha, Degitu Endale (Doctoral thesis, 2018)
   Populasjonsdynamikk bestemmes av både romslige og tidsmessige forandringer av antall individer. Disse dimensjonene er avhengig av hverandre. Innvandring, utvandring, og overlevelse er tre av de fire demografiske komponenter ...
  • Population viability analysis of Swedish and Norwegian rock ptarmigan Lagopus muta populations 

   Borecha, Degitu Endale (Master thesis, 2011)
   Population viability analysis (PVA) is a method of projecting the likely future state of a population or populations of a species using quantitative methods. It is principally used to determine the population(s) risk of ...