• Relasjonen musikk og psykologisk velvære 

      Caplin, Michael Thomas (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne oppgaven fokuserer på sammenhengen mellom musikk og velvære sett fra et positivpsykologisk perspektiv. Jeg har ved å undersøke litteratur i fagområdene velværeforskning og musikkforskning undersøkt hvordan ...