• The border as an engine for mobility and spatial integration: A study of commuting in a Swedish–Norwegian context 

   Möller, Cecilia; Alfredsson-Olsson, Eva; Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The purpose of the study was to analyse how cross-border commuting differed from intranational commuting in Sweden, and how cross-border mobilities affected spatial integration. The authors analysed patterns and spatial ...
  • Exploring sustainable experiences in tourism. 

   Breiby, Monica; Duedahl, Eva; Øian, Hogne; Ericsson, Birgitta (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This study explores the vaguely defined concept of sustainable experiences. Specifically, it questions how perceived experience value at tourism destinations can be enhanced through sustainable experience dimensions. ...
  • Hyttebruksundersøkelse 2018: Rollag Kommune 

   Lerfald, Merethe; Ericsson, Birgitta (Skriftserien;4/2019, Research report, 2019)
   På oppdrag fra Rollag næringsforening er Østlandsforskning gitt i oppdrag å gjennomføre en hyttebruksundersøkelse. Rollag kommune har primo 2018 i overkant av 2 000 fritidsboliger. Som ledd i et omstillingsprogram ønsker ...
  • Hytteforbudets betydning - en bortfallsanalyse 

   Lerfald, Merethe; Kvamme, Stine; Arnesen, Tor; Ericsson, Birgitta (Skriftserien;12/2022, Research report, 2022)
   12. mars 2020, som for ettertiden blir stående som en merkedag, var dagen da Norge stengte ned som følge av covid-19, omtalt som korona-pandemien. Kort tid etter innførte regjeringen et forbud mot å oppholde seg på ...
  • Planning of second-home tourism and sustainability in various locations: Same but different? 

   Ericsson, Birgitta; Øian, Hogne; Selvaag, Sofie Kjendlie; Lerfald, Merethe; Breiby, Monica Adele (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Several Norwegian Mountain and coastal municipalities have experienced comprehensive second home development in recent decades. From a sustainability perspective, it is necessary to understand both the importance of various ...
  • Ringvirkninger av kulturfestivaler i Oppland 

   Lund, Per Olav; Lerfald, Merethe; Ericsson, Birgitta (Skriftserien;27/2019, Research report, 2019)
   På oppdrag fra Oppland Fylkeskommune har Østlandsforskning gjennomført en ringvirkningsanalyse. Formålet har vært å klarlegge eksisterende ringvirkninger og identifisere potensial for økte, langsiktige ringvirkninger i ...