• Hva skjer i nordområdene? 

   Gabrielsen, Knut (Journal article; Peer reviewed, 1973)
  • Kommunikasjon, informasjon og etikk 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Rapport;2000/9, Research report, 2000)
   Norsk: Den norske informatørens yrkeshistorie er relativ kort, selv om ”PR” ble en del av språket vårt like etter 2. verdenskrig. PR - fornorsket til ”Informasjon og samfunnskontakt” - ble for alvor en yrkesbetegnelse ...
  • Kommunikasjon, informasjon og etikk : eller: den fristende fjernheten 

   Gabrielsen, Knut (Research report, 2000)
   Norsk: Den norske informatørens yrkeshistorie er relativ kort, selv om ”PR” ble en del av språket vårt like etter 2. verdenskrig. PR - fornorsket til ”Informasjon og samfunnskontakt” - ble for alvor en yrkesbetegnelse ...
  • Kompromisset, politisk løsning uten legitimitet? 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Notat;2001/1, Working paper, 2001)
   Norsk: Kompromisset er resultat av (vellykkede) forhandlinger. Men hva er et kompromiss og hvilken status har det som politisk løsning? Er det ”den høyeste politiske eller demokratiske dyd”, ”einer der grössten ...
  • Lobbying : et egnet begrep? 

   Gabrielsen, Knut (Journal article; Peer reviewed, 1999)
   Hvor statsvitenskapelig fruktbart er det å definere store deler av det politikerne gjør qua folkevalgte, som lobbying? Mister ikke begrepet om lobbying forklaringskraft dersom det også fanger opp alt fra enkeltpersoners ...
  • Loyalty versus conflict in Norwegian practitioners 

   Gabrielsen, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   The article focuses on loyalty and conflict in the PR field; loyalty and conflict between the practitioners and the employer on the one hand, and between the practitioners and target groups on the other hand. The research ...
  • Med sabel, kårde og florett : den norske metodestriden i retrospekt 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Notat;4/1999, Working paper, 1999)
   Sammendrag: Den såkalte «metodestriden» oppsto på slutten av 1800-tallet i den tyske his-torieskolen som mente at historieforskningen måtte sentreres rundt det enestående - det «Ein-malige» og det «Einzartige». Denne striden ...
  • Når det offentlige truer offentligheten 

   Gabrielsen, Knut (Chapter, 1996)
  • På grensen til ytringsfrihet 

   Gabrielsen, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2000)
  • Teknologisk utvikling og demokratisk styring : en problemskisse 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Notat;1999 - 2, Working paper, 1999)
   Sammendrag: Notatet tar utgangspunkt i C. P. Snows berømte Cambridge-forelesning (1959) om «de to kulturer», og setter teknologien inn i et idéhistorisk perspektiv fra slutten av 1700-tallet og opp til vår tid. Det er ...