• En refleksiv studie av avgangsprøver som diskursiv posisjonering. 

      Hammer, Monika Egeland (Master thesis, 2017)
      Norsk: Studier av avgangsprøver etter endt grunnskole har vist at en diskursiv endringsprosess har virket inn på oppgaveformuleringer og elevbesvarelser i norskfaget. Gjennom en studie av læreplanhistorie, eksamensoppgaver ...