• Sammenhengen mellom innovasjon i detaljhandel og bedriftens livssyklus 

      Haugen, Linn Marlen Wegerle (Master thesis, 2012)
      Målet med oppgaven har vært å finne ut av hvordan utvalgte butikker jobber med innovasjon og om dette påvirket hvor de befant seg i bedriftens livssyklus. Det har altså blitt undersøkt om innovasjon påvirker fasene, slik ...