• Dyrking av elevers indre motivasjon. 

   Haugen, Vegard Eide (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Oppgaven baserer seg på forskningsspørsmålet: Hvordan arbeider lærere målrettet for å fremme den indre motivasjonen hos gutter på 10. trinn i matematikk? For å svare på dette har jeg gjennomført kvalitative intervjuer ...
  • Nyutdannede lærere i skolen 

   Hvalbye, Inger Pernille; Haugen, Vegard Eide (Master thesis, 2022)
   Dette er en masteroppgave i pedagogikk, skrevet med hensikt om å gi større innsikt i hvordan rutiner for mottak og oppfølging kan bidra til en god oppstart hos nyutdannede lærere. Denne kvalitative studien undersøker hvordan ...
  • Nyutdannede lærere i skolen 

   Hvalbye, Inger Pernille; Haugen, Vegard Eide (Master thesis, 2022)
   Dette er en masteroppgave i pedagogikk, skrevet med hensikt om å gi større innsikt i hvordan rutiner for mottak og oppfølging kan bidra til en god oppstart hos nyutdannede lærere. Denne kvalitative studien undersøker hvordan ...