• Forståelse av energibegrepet – en praktisk tilnærming 

      Helseth, Anita (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Dette er en empirisk oppgave som har hatt til formål å finne ut om forståelsen og læringen av energibegrepet hos elevene fremmes ved å la dem bygge en mekanisk leke i undervisningen i kombinasjon med å trekke ...