• Digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 2: Ajer 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og ...
  • Digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 3 

   Hope, Rafael; Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje (Notat, Working paper, 2009)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og ...
  • Digitale medier i global læring. Erfaringer med Globalis 

   Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Høgskolen i Hedmark - Notat;01/2004, Working paper, 2004)
   Dette notatet er et resultat av første fase i FoU-prosjektet ”Digitale medier i global læring”. Målsettingen med prosjektet er å vinne erfaringer med digitale medier som verktøy i global undervisning. Prosjektet vil ...
  • Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1: Ajer 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra første fase i forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale ...
  • Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1: Åretta 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra første fase i forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale ...
  • Multimedier i global læring 

   Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne rapporten er et resultat av fou-prosjektet Digitale medier i global læring. Målsettingen med prosjektet er å vinne erfaringer med digitale medier som verktøy i global undervisning. Som en del av prosjektet er ...