• Changing attitudes towards territorial municipal reforms ? The case of inland Norway 

   Higdem, Ulla; Høyer, Hans Christian; Lesjø, Jon Helge; Mønness, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Inland people’s attitude towards municipal amalgamation reform in Norway from 2013 to 2018 has become more positive. However, a majority does not support the ongoing reform, but the changes have been substantial during ...
  • Hvorfor vekker den norske ulvepolitikken så sterk motstand? 

   Høyer, Hans Christian; Strand, Mona; Lesjø, Jon Helge (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Utformingen og iverksettingen av nasjonal rovdyrpolitikk har vært konfliktfylt og vekket sterk motstand i mange land, så også i Norge. Denne artikkelen setter søkelyset på hva som kan være grunnen til den sterke motstanden ...
  • Lutter velvilje, men mye gjenstår. Politisk deltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser 

   Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (Forskningsrapport;145, Research report, 2011)
   Rapporten belyser hvilke forhold som fremmer og hemmer politisk deltakelse blant funksjonshemmete. Studien bygger på kvalitative intervju med tre grupper av informanter; lokallagsledere og generalsekretærene i politiske ...
  • Lutter velvilje, men mye gjenstår. Politisk deltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser 

   Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (Forskningsrapport;145, Research report, 2011)
   Rapporten belyser hvilke forhold som fremmer og hemmer politisk deltakelse blant funksjonshemmete. Studien bygger på kvalitative intervju med tre grupper av informanter; lokallagsledere og generalsekretærene i politiske ...
  • OL-94 og etterbruken 

   Lesjø, Jon Helge; Syversen, Trine Løvold (Report, 2021)
   Høgskolen i Innlandet fikk i 2019 tilskudd fra Regionalt forskningsfond Innlandet til et kvalifiseringsprosjekt om olympiske ettervirkninger. Formålet var at høgskolen, i samarbeid med partnere i OL-relaterte selskaper og ...
  • A positive legacy – against all odds Olympic facilities at the 1994 Olympic Winter Games 

   Hanstad, Dag Vidar; Lesjø, Jon Helge (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The aim of this study is to explore the concept of legacy in mega sporting events. More precisely, it examines how one of the smallest cities to host the Olympic Winter Games, Lillehammer in 1994, more than 25 years after ...
  • Rogge’s Games: Establishing the Youth Olympic Games as a New Event in the Olympic Movement 

   Nordhagen, Svein Erik; Lesjø, Jon Helge (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The Youth Olympic Games (YOG) were established as a new event in the Olympic family at a session of the International Olympic Committee (IOC) in July 2007. This paper illuminates why and how this new event was established. ...
  • Større kommuner og fylker? – Reflektert syn blant borgerne, men konklusjonen er nei 

   Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Mønness, Erik Neslein; Høyer, Hans Christian (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Artikkelen bygger på Medborgerundersøkelsen i innlandet, som undersøkte holdninger til viktige samfunnsspørsmål blant et representativt utvalg av befolkningen i Hedmark og Oppland fylker i 2013. Flere spørsmål dreide seg ...