• Bankkrisene og informasjonsutfordringene 

   Lundesgaard, Jon; Syvertsen, Carsten Martin (Conference object, 2022)
  • Bruken av finansregnskap i det offentlige 

   Lundesgaard, Jon (Journal article, 2012)
   En uttalt oppfatning er at det i næringslivet er mye bedre orden i sakene enn i det offentlige. Hva er da mer nærliggende enn å gå inn for at oppgavene løses på samme måte begge steder? Flere av de siste årenes reformer ...
  • FIBE 30 år - noen betraktninger om bedriftsøkonomi 

   Lundesgaard, Jon (Journal article, 2013)
   Bedriftsøkonomi er i alle henseende et stort fagfelt. I januar hvert år er fagfolkene på området invitert til faglig samling ved Norges Handelshøyskole (NHH), til «Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner», eller kort FIBE. ...
  • Finansregnskapet og verdiskapningen for eierne 

   Lundesgaard, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Professor Gjesdal ved NHH er en internasjonalt prominent bidragsyter til regnskapsfaget. I et norsk bidrag fra 1990 går han nærmere inn på det grunnleggende spørsmålet om hva finansregnskapet sier om det økonomiske resultat ...
  • IAS 19 and Employee Benefits: Some reflections on the Norwegian experience 

   Lundesgaard, Jon (Oppdragsrapport;9/14, Research report, 2014)
   The accounting law of employee benefit plans is complex, and it demands a lot both of prepares and users. It is an observation that this in itself is a problem. Benefit plans include such things as defined benefit pensions. ...
  • Kommentar: Om formål i utkast til FASB/IASB rammeverk 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2006)
   Norsk: Siden 2002 har FASB og IASB etablert et nærmere samarbeid om regnskapsstandarder. Selv om dette neppe mer umiddelbart leder til helt sammenfallende standarder, representerer tiltaket et viktig og interessant element ...
  • Kritikken av IFRS 

   Lundesgaard, Jon (Journal article, 2012)
   Columbia University-professoren Stephen Penman er kristik til "fair value accounting". Artikkelen gir en presentasjon av problemstillingen og deretter en oversikt over Penmans IFRS-kritikk hentet fra en bok som kom i 2011.
  • Mot et europeisk regnskapsreguleringsregime : IASB-regelverket og det balanseorienterte konseptuelle rammeverket 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: Med tusenårsskiftet fikk vi også et skifte i hvordan en i Europa går videre i møtet med utfordringene på regnskapsreguleringsområdet. I stedet for å satse på en “har-monisering” ved direktiver (som det enkelte land ...
  • Mot globalisert IFRS der også USA er med 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2010)
   Norsk: Etter at EU med forordning 1606/2002 gikk inn for at børsnoterte foretak skal avlegge regnskap i henhold til de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) har land etter land lagt seg på den samme linjen. Spørsmålet ...
  • National accounting law in Norway, and in other Nordic countries 

   Lundesgaard, Jon (Lecture, 2010)
   The national Norwegian Accounting Act is based on what represents a modernized version of classical accounting principles. That is, most fundamentally, the approach is transaction based (historic cost) and result oriented. ...
  • Navngivning av auditorier på Rena : noen biografiske opplysninger 

   Lundesgaard, Jon (Høgskolen i Hedmark - Notat;04/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: En er igang med å sette navn på auditoriene ved Høgskolen i Hedmark på Rena. I begrunnelsen fra “Navnekomitéen” ble det lagt vekt på at navngivningen skulle bidra til å skape identitet faglig sett, og i forhold til ...
  • NEP Timber Concessions in the 1920s: On the Lack of Profitability Problem 

   Lundesgaard, Jon (Peer reviewed; Chapter, 2015)
  • NS 4102 og regnskapet i næringslivet 

   Lundesgaard, Jon (Journal article, 2013)
   Fra artikkelen: Det legges opp til at statlige virksomheter nå skal utarbeide regnskapene sine i henhold til en kontoplan hentet fra det private næringsliv. Dette er en del av strevet med regnskap i staten der en henter ...
  • Ny regnskapslov uten sammenstillingsprinsippet 

   Lundesgaard, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Norsk finansiell rapportering er allerede i betydelig grad, direkte og mer indirekte, styrt av retningslinjer internasjonalt. Dominerende i så måte er de internasjonale regnskapsstandene (IFRS). Et regnskapslovutvalg ...
  • Om kunnskapsbasen : kunnskap, innovasjon og læring 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: Kunnskap er viktig og har også fått en økende grad av oppmerksomhet. Midler i et meget stort omfang brukes for å opprettholde og utvide samfunnets kunnskapsbase. Innovasjon (ny kunnskap) spiller en åpenbart viktig ...
  • Penman: Bruken av finansregnskapet og en IFRS-kritikk 

   Lundesgaard, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Stephen Penman er en av vår tids fremste kjennere av bruken av regnskapsopplysninger. I sin siste bok viser han på en engasjert måte hvordan finansregnskapet er nyttig i verdsetting, og han argumenterer i tillegg for at ...
  • Profit under the Soviets: Timber concessions, Western interests and the monetary reforms under NEP 

   Lundesgaard, Jon; Tevlina, Victoria V. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In 1921, at the beginning of the New Economic Policy (NEP), V.I. Lenin pointed to the timber industry of the North as a promising opportunity for cooperation with Western interests and the Soviet state soon introduced ...
  • Regnskap i staten - bare et irritasjonsmoment? 

   Lundesgaard, Jon (Journal article, 2012)
   Innledning En arbeidsgiver må holde orden på og følge opp ansattes innsats. Tilstedeværelse på en fast arbeidsplass er vesentlig, og det aktualiser spørsmålene omkring former for tidsregistrering. Ferieregnskapet er ...
  • Regnskap i staten - en refleksjon 

   Lundesgaard, Jon (Journal article, 2013)
   Fra artikkelen: Utarbeidelsen og avleggelsen av regnskap reiser spørsmål omkring hvordan oppgavene skal løses.
  • Regnskapsloven av 1998 med endringer : grunnleggende retningslinjer og prinsipper 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2006)
   Norsk: I de siste femten årene eller så har det vært arbeidet med, og kommet flere omfattende endringer i det som er rammebetingelsene for arbeidet med finansregnskap i Norge. Et vesentlig bidrag i så måte var ...