• Barnehagen som læringsarena 

      Mæhlum, Julie Marie Hommel (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: I min bachelor oppgave har jeg valgt å se nærmere på det læringstrykket barnehagen i dag står ovenfor, og hvordan dette læringstrykket kan utfordre barnehagelærerens praksis og forståelse av læring. Jeg har med det ...