• Digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 2: Ajer 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og ...
  • Digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 3 

   Hope, Rafael; Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje (Notat, Working paper, 2009)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og ...
  • Digitale medier i global læring. Erfaringer med Globalis 

   Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Høgskolen i Hedmark - Notat;01/2004, Working paper, 2004)
   Dette notatet er et resultat av første fase i FoU-prosjektet ”Digitale medier i global læring”. Målsettingen med prosjektet er å vinne erfaringer med digitale medier som verktøy i global undervisning. Prosjektet vil ...
  • Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1: Ajer 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra første fase i forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale ...
  • Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1: Åretta 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra første fase i forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale ...
  • Multimedier i global læring 

   Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne rapporten er et resultat av fou-prosjektet Digitale medier i global læring. Målsettingen med prosjektet er å vinne erfaringer med digitale medier som verktøy i global undervisning. Som en del av prosjektet er ...
  • Norwegian secondary school teachers and ICT 

   Wikan, Gerd; Mølster, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   ICT is meant to be integrated in all subjects in Norwegian schools; nevertheless many teachers are reluctant to use ICT in their own teaching. This paper explores to what extent teachers use ICT in their classroom teaching ...
  • To What Extent Does Information and Communication Technology Support Inclusion in Education of Students with Learning Difficulties? 

   Mølster, Terje; Nes, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The main intention of this study is to explore the relationship between information and communication technology (ICT) and inclusion. The target group is students who are conceived as having learning difficulties or special ...
  • What about ICT for students with reading and writing difficulties? 

   Mølster, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Research on the relationship between ICT and student learning show conflicting findings. Despite huge investments in technology, we lack clear indications that ICT promotes learning in school. On the contrary, it seems ...