• Personalets tilnærming til det kulturelle mangfoldet i barnehagen 

      Mohamed, Ashwaq Abdo (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: I denne bacheloroppgaven har jeg som forsker ønsket å finne ut om personalets holdningspraksis, i arbeid med flerkulturell barnehage. I den forstand har jeg definert min problemstilling: På hvilke måter kommer ...