• Mellom maskuliniteter: En studie av maskulinitetsuttrykk i Harry Potter og Mysteriekammeret (2000) 

   Monsen, Matilde (Master thesis, 2018)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er karakteren Harry Potter og maskulinitetsuttrykk. Min undersøkelse tar for seg hvordan maskulinitet kommer til uttrykk gjennom karakteren Harry Potter. Det har vært en økende interesse ...
  • Ortografi i skolen 

   Monsen, Matilde (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan dagens undervisning i rettskrivning er, sammenlignet med den undervisningen vi hadde på 1950-tallet. Innenfor dette temaet har jeg sett på historien til norsk språknormering, ...