• Nytilsatt ved Høgskolen i Hedmark : hva gjør vi nå? 

   Berg, Marit; Klein, Alexandra; Myromslien, Frøydis D.; Mytting, Tuva Sandsdalen; Stensvehagen, Marianne Torp (Informasjonsrapport, Working paper, 2009)
   Norsk: På bakgrunn av en felles oppfattelse av at Høgskolen i Hedmark mangler et godt system til å sikre opplæring, veiledning og oppfølging av nytilsatte – med spesielt fokus på det pedagogiske området – har vi undersøkt ...
  • «Sammen blir vi gode». Kompetansebygging for å forebygge VAP (Ventilator assosierte pneumoni) 

   Mytting, Tuva Sandsdalen; Espelund, Åse; Mæhlum, Else Hagen; Høye, Sevald (Rapport;17/2011, Research report, 2011)
   Norsk: Bakgrunn: Ventilator assosiert pneumoni (VAP), forårsaker flere dødsfall enn noen annen sykehusassosiert infeksjon, gir økt antall liggedøgn og medfører høye kostnader. Mellom 10–20 % av pasienter som er intubert ...
  • Utvikling av AIOK ved Campus Elverum 2010 - 2015 

   Skaug, Marit Aralt; Stigsson, Ulf; Stensvehagen, Marianne Torp; Mytting, Tuva Sandsdalen; Skavern, Hege; Nysæter, Toril Merete; Hov, Reidun (Working paper, 2009)