• FiN stil i Skedsmo : evaluering av et prosjekt om forebygging og reduksjon av problematferd i skolen 

   Nes, Kari; Ottosen, Anna L. (Høgskolen i Hedmark - Rapport;01/2009, Research report, 2009)
   Norsk: Tilbakemeldinger fra skole-Norge viser at uro og problematferd stadig er store utfordringer mange steder. I Skedsmo kommune ønsket de å gjøre noe med dette ved å ta i bruk programmet FiN Stil på 6 skoler. FiN Stil ...
  • Innkjøpte programmer for skoleutvikling: Utfordringer for implementering og evaluering 

   Nes, Kari; Ottosen, Anna L. (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Bruken av såkalte skolebaserte programmer har vært sterkt økende i norske grunnskoler de siste årene. Programmer av denne typen har fått fornyet aktualitet gjennom Utdanningsdirektoratets satsning. Bedre læringsmiljø, der ...
  • LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006–2008 

   Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Ottosen, Anna L. (Høgskolen i Hedmark - Rapport;05/2009, Research report, 2010)
   Norsk: I denne forskningsrapporten presenteres kvantitative og kvalitative resultater av arbeidet med LP-modellen i perioden 2006–2008. Høsten 2006 ble LP-modellen implementert 105 skoler i 33 kommuner i Norge. Lillegården ...