• Forretning og fornøyelser: stumfilmtidens kino i Norge 1910/1925 

   Pedersen, Mona (Doctoral thesis, 2013)
   Avhandlingens siktemål er å undersøke fremveksten av kinoen som institusjon i Norge med hovedvekt på årene 1910 og 1925. Undersøkelsen gjøres i tre geografiske områder: Oslo; samt to kommuner i Hedmark: Hamar og Elverum. ...
  • «I verdens rikeste land»: Festskrift til Knut Gabrielsen 

   Madsbu, Jens Petter; Pedersen, Mona (Book, 2011)
   Forord: Hemmeligheten - et forord. I det knappe året vi har jobbet med denne bokutgivelsen, har den gått under benevnelsen «Hemmeligheten». Fagmiljøet ved Høgskolen i Hedmarks Institutt for organisasjon og ledelse har ...
  • Samfunnsforskning i verdens rikeste land 

   Madsbu, Jens Petter; Pedersen, Mona (Chapter; Peer reviewed, 2011)
   Tittelen på denne antologien, I verdens rikeste land, kan fremstå som en floskel, et surt oppstøt eller et uttrykk for en grunnleggende kritikk av tiden vi lever i. Utsagnet kommer gjerne fra den som vil beklage seg over ...
  • Sonja Henie, Norwegian Star in Hollywood 

   Pedersen, Mona (Conference object, 2008)
   The title “Norwegian star in Hollywood” indicates what I’d like to enlighten in my presentation; Henie as a Hollywood made Star; which elements constructs her star persona? I will also elaborate if or how national identity ...
  • Sosiale medier og politisk kommunikasjon - gammelt nytt? 

   Pedersen, Mona; Ndlela, Martin Nkosi (Chapter; Peer reviewed, 2011)
   Denne artikkelen vil belyse hvordan endringer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi påvirker den politiske kommunikasjonen. Artikkelen undersøker om og eventuelt hvordan de sentrale aktørene innenfor det politiske ...