• Erfaringer med plagiatkontrollverktøy 

   Ree-Lindstad, Nina; Røijen, Kristin; Vold, Tone (Informasjonsrapport, Working paper, 2008)
   Norsk: Etter at Internett ble tatt i bruk i undervisningssammenheng er det grunn til å tro at det vil bli en økt bruk av digital innlevering av oppgaver og eksamen. Med Internett får studentene stor tilgang til digitalt ...
  • InterAct framework as help for students to learn about plagiarism 

   Vold, Tone; Linser, Roni; Ree-Lindstad, Nina; Røijen, Kristin (Lecture, 2008)
   The Internet has opened and introduced numerous possibilities of easy access to material worldwide. This is old news to most students. However, such easy access to information and its extensive use can sometimes produce ...
  • Kan – kan ikke : opphavsrett og kopiering 

   Røijen, Kristin (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: Kilder må brukes i pakt med lover og regler. Det råder stor usikkerhet om hva man har lov til å kopiere og bruke i undervisning og forskning. Ot. prp. 46 (2004–2005) Om lov om endringer i åndsverkloven m.m.foreslår ...