• Hvem er 1. års-studenten i pedagogikk på Lillehammer? 

   Røthe, Randi Hojem (Forskningsrapport;173, Report, 2017)
   Utgangspunktet for dette arbeidet var mitt behov for å bli bedre kjent med studentene for å kunne øke kvaliteten på studiet. Rapporten inneholder tall og data fra en egen undersøkelse basert på studentenes beskrivelse av ...
  • Utvikling av læringsmiljø med fokus på relasjonsbygging 

   Røthe, Randi Hojem; Risløw, Tove (Forskningsrapport;171, Research report, 2017)
   Tidligere forskning viser at godt læringsmiljø er en forutsetning for god læring. En beskrivelse av et godt læringsmiljø kan omfatte studentenes deltagelse i et sosialt og faglig felleskap, deres relasjoner til medelever ...