• Nærvær i livets kriser 

      Sørli, Tine Thidemann; Haug, Linn Lindmo (Bachelor thesis, 2014)
      Angst og depresjon er vanlige psykiske reaksjoner etter et akutt hjerteinfarkt. Likevel blir disse reaksjonene ofte oversett eller ikke tatt på alvor i den tiden pasienten er innlagt for observasjon på medisinsk sengepost ...