• Passivt mottagende VS Aktivt deltagende. En kvalitativ studie om aktivisering av elever. 

   Simensen, Jacob Hagelund (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I løpet av min utdanning har jeg så langt frontet et syn om at jo mer aktive elevene mine er, jo bedre. I denne bacheloroppgaven setter jeg som mål å utfordre og utforske mitt eget læringssyn med en kvalitativ ...
  • Uformell formel i grunnskolens musikkfag 

   Simensen, Jacob Hagelund (Master thesis, 2021)
   Norsk: De siste tiårene har man sett at uformelle læringsstrategier får større plass i det musikkfaglige både i skolen og i musikkpedagogisk forskning. Både for belyse tematikken rundt uformelle læringsstrategier ytterligere, ...