• Analysis of Norwegian milk and infant formulas for ochratoxin A 

   Skaug, Marit Aralt (Journal article; Peer reviewed, 1999)
   Samples of organic cow's milk, conventional cow's milk, and cow's milk-based infant formulas were analysed for the occurrence of ochratoxin A by means of a HPLC method. The detection limit was 10 ng/l. Ochratoxin A was ...
  • Ochratoxin A in airborne dust and fungal conidia 

   Skaug, Marit Aralt; Eduard, Wijnand; Størmer, Fredrik C. (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Farm workers are often exposed to high concentrations of airborne organic dust and fungal conidia, especially when working with plant materials. The purpose of this investigation was to study the possibility of exposure ...
  • Ochratoxin A: a naturally occurring mycotoxin found in human milk samples from Norway 

   Skaug, Marit Aralt; Størmer, Fredrik C.; Saugstad, Ola Didrik (Journal article; Peer reviewed, 1998)
   The presence of ochratoxin A (OA) in human milk samples from different regions in Norway has been investigated in order to determine the level of infant exposure to OA from human milk. OA was found in 38 (33%) of 115 human ...
  • Presence of ochratoxin A in human milk in relation to dietary intake 

   Skaug, Marit Aralt; Helland, Ingrid; Solvoll, Kari; Saugstad, Ola Didrik (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Individual and geographical variations in ochratoxin A (OA) levels in human blood and milk samples may be due to differences in dietary habits. The purpose of this study was to examine the relationship between OA contamination ...
  • Utvikling av AIOK ved Campus Elverum 2010 - 2015 

   Skaug, Marit Aralt; Stigsson, Ulf; Stensvehagen, Marianne Torp; Mytting, Tuva Sandsdalen; Skavern, Hege; Nysæter, Toril Merete; Hov, Reidun (Working paper, 2009)
  • Virtual Reality som et tilbud til pasienter etter kirurgi Erfaringer fra en pilotutprøving 

   Skavern, Hege Jansen; Sandsdalen, Tuva; Skaug, Marit Aralt (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Bakgrunn: Det er økende interesse for å undersøke om Virtual Reality (VR) er egnet som avledning eller distraksjonsterapi ved smerter. Hovedmålet med denne studien var 1) å innhente praktiske erfaringer med tilrettelegging ...