• Aktivitetsrammer for læring. Håndbok for undervisere til bruk på samlinger med studenter 

   Skjeseth, Eli (Skriftserien;5/2022, Research report, 2022)
   Tittelen «Aktivitetsrammer for læring» sammenfatter forholdet mellom læring og aktivitet. Læring er målet med utdanning, konkretisert i læreplanene i form av ønsket kompetanse på fagfeltet. Aktivitet er et virkemiddel for ...
  • Ledelse som kommunikasjon 

   Skjeseth, Eli (Arbeidsnotat;, Working paper, 2014)
   Helsefremmende og læringsfremmende ledelse er to gjensidig forsterkende perspektiver. Vi kan nesten snakke om to perspektiver og en praksis. Det en leder gjør som fungerer læringsfremmende, vil også fungere helsefremmende ...
  • Tverrsektoriell ledelse i forsøk med NAV-veiledere i videregående skole 2013-2018 

   Skjeseth, Eli (Skriftserien;7/2019, Research report, 2019)
   I dette forskningsnotatet belyses noen prosesser og resultater av tverrsektorielt samarbeid mellom NAV og videregående skoler. Aktører ved to pilotprosjekter på store videregående skoler forteller hvilke erfaringer ledere ...