• Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete 

   Ander, Birgitta; Bennich, Maria; Bolling, Jamie; Bülow, Pia; Cedersund, Elisabet; Eriksson, Bengt G.; Felizia, Inga-Lill; Granerud, Arild; Hanson, Elizabeth; Hummelvoll, Jan Kåre; Jonsson, Oskar; Karlsson, Per-Åke; Kogstad, Ragnfrid Eline; Käcker, Pia; Magnusson, Lennart; Nolan, Mike; Rystedt, Ingrid; Sjöberg, Anne; Solheim, Inger Helen; Stensrud, Bjørn; Wangen, Margret Gyda; Wikström, Eva; Åhnby, Ulla (Vetenskap för profession;18, Research report; Peer reviewed, 2011)
   Fra omslag: På 1980-talet blev ”brukare” ett modeord i offentlig förvaltning och förvaltningsforskning. Termen betecknar den som använder sig av välfärdsservice (jfr. engelskans service user), eller ”slutmottagare” av ...
  • Miljøterapi : virksomme elementer i miljøterapi rettet mot behandlingen av psykoselidelser 

   Stensrud, Bjørn (Rapport, Master thesis; Research report, 2008)
   Norsk: Studiens hensikt er å klargjøre hva miljøterapeuter forstår som sentrale virksomme elementer i miljøterapi rettet mot mennesker med en psykoselidelse. Videre å belyse hvordan de oppfatter miljøterapiens plass i ...
  • Miljøterapi - virksomme elementer i miljøterapi rettet mot behandling av psykoselidelser 

   Stensrud, Bjørn (Master thesis, 2007)
   Studiens hensikt er å klargjøre hva miljøterapeuter forstår som sentrale virksomme elementer i miljøterapi rettet mot mennesker med en psykoselidelse. Videre å belyse hvordan de oppfatter miljøterapiens plass i fagfeltet. ...