• Bygdelista - "Kjerringa mot strømmen" i norsk lokalpolitikk 

   Strand, Mona (Chapter; Peer reviewed, 2011)
   De såkalte «bygdelistene» er fremdeles til stede i lokalvalgene, til tross for at de i faglitteraturen gjerne omtales som et førmoderne fenomen, som hører historien til. Utviklingen i lokalpolitikken har først og ...
  • Deltakelse i lokalpolitikk : 5 artikler 

   Strand, Mona (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: I dette notatet belyses ulike sider ved den lokale politikken – utviklingen i valg-deltakelse, innføringen av direkte ordførervalg, by-og bygdelistenes rolle, og nominasjonsprosessen til kommunestyrevalgene. Til ...
  • Digital undervisning og annen digital samhandling under covid-19, hva er lært, og hva bør utvikles videre? 

   Madsbu, Jens Petter; Hole, Åse Storhaug; Myklebø, Sigrid; Syversen, Trine Løvold; Wedum, Gunhild; Hermanrud, Inge; Lervik, Monica Johannesen; Strand, Mona (Skriftserien;20/2021, Research report, 2021)
   Formålet med studien er å kartlegge studentenes opplevelse av egen studiesituasjon og læringsutbytte under nedstengningen på grunn av covid-19 i perioden medio mars til medio juni 2020. Mer presist er hensikten med studien ...
  • Forbedringsarbeid i barnehagen 

   Strand, Mona (Master thesis, 2022)
   De store endringene som har skjedd i barnehagesektoren de siste årene har ført til et utvidet kompetansebehov for barnehagens ansatte. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir føringer for hvordan eier, styrer og ...
  • Hvorfor vekker den norske ulvepolitikken så sterk motstand? 

   Høyer, Hans Christian; Strand, Mona; Lesjø, Jon Helge (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Utformingen og iverksettingen av nasjonal rovdyrpolitikk har vært konfliktfylt og vekket sterk motstand i mange land, så også i Norge. Denne artikkelen setter søkelyset på hva som kan være grunnen til den sterke motstanden ...
  • Kommunesammenslutning eller samarbeid i Sør-Østerdal 

   Østre, Stein; Stevik, Kristin; Klaussen, Ole Jørgen; Langen, Ole Ragnar; Hermanrud, Inge; Strand, Mona (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Sør-Østerdal omfatter kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. Den samlede befolkning i området er 35 000, som er forholdsvis lite. Det samlede landareal er ca 9 000 km2, som er stort, slik at det ...
  • Lokaldemokrati i krise? 

   Strand, Mona (Høgskolen i Hedmark - Notat;05/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: Med bakgrunn i flere negative utviklingstrekk i de senere årene, omtales gjerne tilstanden i det lokale demokratiet som ”kritisk”. Valgdeltakelsen går ned, partiene har problemer med å få folk til å stille som ...
  • Rapport forprosjekt : Campus 4 Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk 

   Mønness, Erik Neslein; Rydgren, Tore Litlerè; Haave, Hanne Marit; Løhren, Mette; Nordby, Anders; Nylund, Dag; Romstad, Harald; Strand, Mona; Wikan, Gerd (Informasjonsrapport;2, Working paper, 2005)
   I kapittel 1 tolkes oppdraget og vår mandatforståelse. Det legges stor vekt på dokumentasjon og datagrunnlag, slik det ble etterspurt i forstudien. I kapittel 3 drøftes forholdet til campus 3. Vi ser ikke konfliktområder ...