• Bygdelista - "Kjerringa mot strømmen" i norsk lokalpolitikk 

   Strand, Mona (Chapter; Peer reviewed, 2011)
   De såkalte «bygdelistene» er fremdeles til stede i lokalvalgene, til tross for at de i faglitteraturen gjerne omtales som et førmoderne fenomen, som hører historien til. Utviklingen i lokalpolitikken har først og ...
  • Deltakelse i lokalpolitikk : 5 artikler 

   Strand, Mona (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: I dette notatet belyses ulike sider ved den lokale politikken – utviklingen i valg-deltakelse, innføringen av direkte ordførervalg, by-og bygdelistenes rolle, og nominasjonsprosessen til kommunestyrevalgene. Til ...
  • Kommunesammenslutning eller samarbeid i Sør-Østerdal 

   Østre, Stein; Stevik, Kristin; Klaussen, Ole Jørgen; Langen, Ole Ragnar; Hermanrud, Inge; Strand, Mona (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Sør-Østerdal omfatter kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. Den samlede befolkning i området er 35 000, som er forholdsvis lite. Det samlede landareal er ca 9 000 km2, som er stort, slik at det ...
  • Lokaldemokrati i krise? 

   Strand, Mona (Høgskolen i Hedmark - Notat;05/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: Med bakgrunn i flere negative utviklingstrekk i de senere årene, omtales gjerne tilstanden i det lokale demokratiet som ”kritisk”. Valgdeltakelsen går ned, partiene har problemer med å få folk til å stille som ...
  • Rapport forprosjekt : Campus 4 Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk 

   Mønness, Erik Neslein; Rydgren, Tore Litlerè; Haave, Hanne; Løhren, Mette; Nordby, Anders; Nylund, Dag; Romstad, Harald; Strand, Mona; Wikan, Gerd (Informasjonsrapport;2, Working paper, 2005)
   I kapittel 1 tolkes oppdraget og vår mandatforståelse. Det legges stor vekt på dokumentasjon og datagrunnlag, slik det ble etterspurt i forstudien. I kapittel 3 drøftes forholdet til campus 3. Vi ser ikke konfliktområder ...