• Bygg landet: Ser vi klare skilje mellom dei to regjeringsalternativa? 

   Teigen, Håvard (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Når vi ser på utkasta til partiprogram 2021–25: Kva for politikk har partia for å ta heile landet i bruk og på den måten produsere mest mogleg effektivt? Målet med denne artikkelen er å gje svar på dette spørsmålet gjennom ...
  • Fritidsboligene i fjellene – Oppspill til kommunal hyttepolitikk for Lillehammer-regionen 

   Arnesen, Tor; Teigen, Håvard; Bern, Aleksander (Skriftserien;17/2022, Research report, 2022)
   Lillehammer-regionen er avgrenset av de tre kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer. Det er gjennomført en drøfting av hvordan kommunal og regional policy kan bidra til at fritidsboligutviklingen gir størst mulig lokal ...
  • Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområdet 

   Arnesen, Tor; Teigen, Håvard (Skriftserien;21/2019, Research report, 2019)
   Dette er, så langt vi kjenner til, et av få prosjekt som konsentrerer seg om tilbudssiden i fritidshusmarkedet. Prosjektet setter søkelys på fritidshus i fjellområdet. Prosjektet Fritidsboliger som vekstimpuls har følgende ...
  • SIVA og livet etter dauden 

   Teigen, Håvard (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Statens Industrivekstanlegg (SIVA) vart etablert i 1968 og rundar såleis 50 år i 2018. Artikkelen gir ei framstilling av historia til organisasjonen fram til nå. Dette er ei historie om korleis organisasjonar kan få eit ...