• Mental health literacy og psykisk helse blant ungdom 

   Verpe, Malene (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn: Psykiske plager og lidelser blant ungdom en betydelig folkehelseutfordring i dagens samfunn. Det er dermed satt stort fokus på å fremme barns og ungdoms psykiske helse gjennom forebyggende folkehelsearbeid og ...
  • Psykiske lidelser som underliggende årsaker til overvekt og fedme 

   Verpe, Malene (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Malene Verpe Oppgavens tittel: Psykiske lidelser som underliggende årsaker til overvekt og fedme. Problemstilling: “Hvilken rolle spiller depresjon og angst i utvikling av overvekt og fedme i dagens ...