• Implementering av LP-modellen. En casestudie 

   Wilson, Dordy (Master thesis, 2007)
   Tema for denne masteroppgaven er implementering av LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse). Modellen er utviklet av Dr. polit Thomas Nordahl, og bygger på teoretiske og empiriske kunnskaper om atferdsproblematikk. ...
  • «Onger er rare»: Evaluering av spesialundervisning i Østre Toten kommune 

   Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Wilson, Dordy (Høgskolen i Hedmark - Rapport;04/2010, Research report, 2010)
   Norsk: Høgskolen i Hedmark fikk høsten 2009 i oppdrag av Østre Toten kommune om å evaluere spesialundervisningen i kommunen. Østre Toten har de senere årene hatt en markant økning i andel elever som mottar spesialundervisning. ...
  • Sammenhengen mellom klasseledelse og vurdering av elevenes skolefaglige prestasjoner på ungdomstrinnet 

   Wilson, Dordy (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2010)
   Norsk: Norske skoleelevers svake faglige prestasjoner, avdekket gjennom PISA undersøkelsen (Kjærnsli 2007), er i senere tid blitt gjenstand for debatter omkring skolens innhold. St.meld. nr. 30 (2003–2004), nr. 16 ...