• Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder: Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene 

   Andersen, Camilla Eline; Engen, Thor Ola; Gitz-Johansen, Thomas; Kristoffersen, Chamilla Strædet; Obel, Lise Skoug; Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit (Rapport;15/2011, Research report, 2011)
   Norsk: I denne rapporten presenteres resultater fra en surveyundersøkelse gjennomført i barnehager i rurale strøk i sju fylker høsten 2009. 525 pedagogiske ledere og 288 styrere svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen har ...
  • Fra Pokémon til Digimon : en etisk analyse av to populære TV-serier 

   Zachrisen, Berit (Rapport, Research report, 2008-08-14)
   Norsk: Rapporten presenterer en analyse av to sentrale TV-serier for barn: Pokémon og Digimon. Analysen tar utgangspunkt i verdier sentrale i Rammeplan for barnehagen og Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen: • ...
  • «Det går an å lage ganske mye morsomt ut av læring» 

   Zachrisen, Berit (18;2003, Research report, 2003)
   Rapporten presenterer en evaluering av Puggandplay, gjennomført på oppdrag fra Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning våren 2003. Puggandplay er tenkt som et lærings- og leksehjelpprogram i fagene matematikk, ...
  • Når leken blir skolemoden 

   Zachrisen, Berit (Høgskolen i Hedmark - Rapport;6/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Rapporten setter fokus på lekens plass i småskolen. Problemstillingen som drøftes er: Hvordan kan lek som arbeidsmetode integreres i småskolens pedagogikk? Leken sees på både som en avgrenset virksomhet og som en ...
  • Tegning som lek : en analyse av barns narrative tegneaktivitet med utgangspunkt i sentrale kjennetegn ved symbollek 

   Ekern, Kirsten; Zachrisen, Berit (Rapport, Research report, 2006)
   Norsk: Rapporten presenterer arbeidet med et prosjekt hvor vi ønsket å sammenlikne det vi har kalt fortellende tegning og symbollek. Tre karakteristiske trekk ved leken ble valgt ut: Det skapes en fortelling, det skapes ...
  • Vurdering av ClassFronter 

   Zachrisen, Berit (Notat;5/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Rapporten presenterer resultatene av en vurdering av studienettet ClassFronter. Vurderingen ble gjennomført ved lærerutdanningen, Høgskolen i Hedmark i 2001. Målet var å få fram erfaringer og betraktninger angående ...
  • Å finne veien i en «jungel av klikk» 

   Zachrisen, Berit (7;2002, Research report, 2002)
   Rapporten presenterer en evaluering av Puggandplay, gjennomført på oppdrag fra Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning våren 2002. Puggandplay er tenkt som et lærings- og leksehjelpprogram i fagene matematikk, ...