• Population dynamics of grouse in the Nordic countries 

      Borecha, Degitu Endale (Doctoral thesis, 2018)
      Populasjonsdynamikk bestemmes av både romslige og tidsmessige forandringer av antall individer. Disse dimensjonene er avhengig av hverandre. Innvandring, utvandring, og overlevelse er tre av de fire demografiske komponenter ...