Show simple item record

dc.contributor.authorStadheim, Bjørn Kristian
dc.date.accessioned2010-09-09T09:08:04Z
dc.date.available2010-09-09T09:08:04Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132042
dc.descriptionAvsluttende prosjektoppgave i Innovasjon, entrepenørskap og foretaksutviklingen_US
dc.description.abstractI løpet av de siste 10-15 årene har venture kapital utviklet seg til en viktig arena innenfor den finansielle verden for små - og mellomstore bedrifter og grundere med forretningsideer som en kilde til å skaffe til veie kapital. Det norske markedet har vokst mye de senere år innenfor venture kapital, men fortsatt regnes det norske venture kapital markedet som det minst utviklede blant de nordiske landene. En av tingene som skiller venture kapital fra andre finansieringskilder er venture kapitalisters (VK) aktive rolle i selskapet/forretningsideen som det investeres i. Oppgavens problemstilling er: "Hvordan påvirker venture kapitalister et oppstartsselskap?" Denne oppgaven har vist at grundere generelt har et godt forhold til sine VK. Forholdet kjennetegnes ved et godt utviklet tillitsforhold i forhold til de respektive bedriftenes målsetninger. VK viktigste bidrag ved siden av kapital viste seg å være som en mentor og diskusjonspartner, skaffe til veie ytterligere kapitaltilførsel, prosessen gjennom å gå fra et oppstartsselskap til å bli et operativt større selskap, gi bedriften et positivt renomme og status og jobbe med å utarbeide en strategi for bedriften. VK evne til å bidra innenfor strategiområdet var derimot generelt avhengig av industri og markedsforståelse som VK innehadde. Denne oppgaven har kon1Cludert at venture kapitalister har en merverdi foruten å stille kapital til rådighet, men ikke kritisk for utviklingen av majoriteten av oppstartsselskapene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectventure kapitalisteren_US
dc.subjectgründereen_US
dc.subjectkapitaltilførselen_US
dc.subjectfinansieringskilderen_US
dc.subjectinvesteringsselskaperen_US
dc.subjectfinansstrategien_US
dc.titleEntreprenørens møte med Venture Kapital : en kvalitativ undersøkelse om forholdet mellom Venture Kapitalisten og Entrepenørenen_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.source.pagenumber59 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record