Show simple item record

dc.contributor.authorSkybak, Helene
dc.date.accessioned2013-09-13T08:56:37Z
dc.date.available2013-09-13T08:56:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132169
dc.descriptionStudentoppgave videreutdanning eldreomsorg, 2013no_NO
dc.description.abstractHensikt/Mål: Oppgavens hensikt var å finne ut om søvnhygiene og miljøtiltak ville ha virkning på å bedre søvnen hos personer med demens. Videre diskuteres mulighetene man har for å integrere søvnhygiene og miljøtiltak inn I den daglige pleien. Viktigheten med å finne tiltak for søvnfremming hos personer med demens, var økningen i antall med demens i tiden fremover, og at søvnforstyrrelser kan påvirke hele deres liv. Metode: Dette er et litteraturstudie, hvor det er søkt etter bevistbasert- teori og forskning. Søkeordene var DEMENTIA, SLEEP, SLEEP HYGIENE, ENVIROMENT, og det ble søkt I databasene EBSCO (Ageline og cinahl full text), Swemed +, PubMed, ovid nursing, og google scholar. Kvalitative og kvantitative artiklene var av interesse. Prøvde å unngå forskning som var mer enn 5-10 år gammel, med mindre det er forskning som ofte ble representert som bakgrunnslitteratur. Artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk, ble foretrukket. Fagfellesvurderte, og publisert i anerkjente databaser eller tidsskrifter. Inklusjonskriteriene og eksklusjonskriterier var selvvalgt, og det ble brukt sjekkliste er fra den norske «Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester" for å validere forskningen. Funn: De fleste undersøkelsene fokuserte på enkelttiltak eller kombinerte tiltak som kan plasseres under kategoriene søvnhygiene og miljøtiltak. I studier som tar for seg enkelttiltak viser liten positiv bedring på søvnen, hvor studiene som kombinerer to eller flere tiltak kan vise til bedring av søvnen. Forskning viste til at lys, støy og rutinemessig tilsyn, både med og uten inkontinenspleie var de faktorene som førte til hyppig oppvåkning hos pasienter. Alene hadde ikke reduksjon av lys, støy og tilsyn noen virkning på søvnen, men kombinert med andre tiltak virket det positivt inn. Konklusjon: Innføring av søvnhygiene og miljøtiltak på natt i avdelinger med personer med demens, kan virke positivt inn på nattesøvnen. Gjennomføring av tiltakene krever en personsentrert tilnærming, og samarbeid mellom personalet. Anbefaler at det gjøres videre undersøkelser I denne tematikken, da de fleste studier har for lav deltagelse til å gi en fullstendig konklusjon.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjecteldreomsorgno_NO
dc.subjectpleiehjemno_NO
dc.subjectsøvnforstyrrelserno_NO
dc.subjectforebyggingno_NO
dc.subjectsøvnproblemerno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.titleHysj! Virkning og gjennomføring av søvnhygiene og miljøtiltak for personer med demensno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber46no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record