Nye registreringer

 • Hvem er jeg? 

  Thomas, Richard Animashaun (Student paper, others, 2012)
  Hensikten med oppgaven er å vise hvordan våre tanke prossesser ødelegger for oss som mennesker i hverdagen, da også for de med psykiske lidelser. Jeg fokuserer i oppgaven på hvordan den psykiske helsearbeideren og beboere ...
 • Løgstrup og psykisk helsearbeid 

  Hoelseth, Anne Bente (Student paper, others, 2012)
  Bakgrunnen for oppgaven er at jeg er opptatt av ethvert møte vi mennesker har å gjøre med hverandre. Da jeg i studiet ble presentert for Løgstrups etiske fordring – vi skal ta vare på det av vår nestes liv som vi har i vår ...
 • En drøftning av sammenhengen mellom behandlingsrelasjonen og opplevd tvang i psykisk helsevern 

  Haugom, Espen Woldsengen (Student paper, others, 2012)
  Hensikten med artikkelen er å drøfte sammenhengen mellom behandlingsrelasjonen og opplevd tvang. Metoden er en kvalitativ litteraturstudie hvor det blir presentert relevant forskning, teori om tvang, makt og relasjonskompetanse; ...
 • Refleksjoner vedrørende fenomenene mening og håp i psykisk helsearbeid 

  Grindvold, Jeanette; Holm, Camilla Christine (Student paper, others, 2012)
  Nøkkelord: Mening og håp. Bakgrunn: Gjennom våre arbeidserfaringer som sykepleier og sosionom, har vi opparbeidet oss en felles fascinasjon av hvordan mennesket er i stand til å håndtere lidel ...
 • Tvang som ressurs? 

  Tande, Liz Marina (Student paper, others, 2012)
  Hensikten med oppgaven er å søke og finne svar på om tvangsbehandling kan være en ressurs, og i så fall på hvilken måte det kan være det. Jeg presenterer hva tvungent psykisk helsevern innebærer, og hvordan lovverket knyttet ...