• Behov og tilbud til veteraner etter internasjonale operasjoner 

      Aasen, Per Joar (Student paper, others, 2012)
      Veien har vært og fremdeles er lang, også blant en del av soldatene som har representert Norge i utenlandstjeneste. Noen kjemper fortsatt i erstatningsspørsmål etter endt tjeneste, for skader de ble påført. Veien tilbake ...