• Lov om kommunal beredskapsplikt og arbeid med beredskap innenfor kommunal sektor 

      Berntsen, Espen; Finneid, Astrid; Knutsen, Kjell; Ringsbu, Thor Kristian (Student paper, others, 2012)
      I denne prosjektoppgaven har vi valgt å ta utgangspunkt i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). 1 januar 2010 trådte bestemmelsen om kommunal beredskapsplikt ...