• Bistandsinstruksen: Fungerer instruksen optimalt slik den i dag praktiseres? 

      Bjørnestad, Rikard; Tuvmarken, Ola Reidar; Væråmoen, Inger; Strand, Rune; Støylen, Børge (Student paper, others, 2012)
      Fungerer bistandsinstruksen optimalt slik den i dag praktiseres? I dagens virkelighet er det fra tid til annen behov for samarbeid mellom samfunnets sivile maktapparat, politiet, og institusjonen som skal beskytte landet ...