Show simple item record

dc.contributor.authorAasen, Per Joar
dc.date.accessioned2012-09-05T07:46:03Z
dc.date.available2012-09-05T07:46:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132196
dc.descriptionProsjektoppgave i Risiko, sårbarhet og beredskap, 2012no_NO
dc.description.abstractVeien har vært og fremdeles er lang, også blant en del av soldatene som har representert Norge i utenlandstjeneste. Noen kjemper fortsatt i erstatningsspørsmål etter endt tjeneste, for skader de ble påført. Veien tilbake til det sivile samfunnet er i noen tilfeller uoverkommelig for individet alene, og må derfor søke hjelp hos fagpersoner. Forsvaret fremstår i dag som en enhet med kompetanse innen krisehåndtering for sine egne ansatte. Kameratstøtte og oppfølging er blitt viet oppmerksomhet både i fra regjering og Forsvaret. På Bæreia ved Kongsvinger har forsvaret et unikt tilbud til mennesker som har tjenestegjort i utenlandsopperasjoner (Veteransenteret). Jeg har i denne oppgaven undersøkt om det ønsket som blir uttrykt fra veteranorganisasjonene på vegne av veteraner, blir fanget opp og satset på fra Forsvaret og Regjeringen. Min konklusjon i denne veldig smale studien av litteratur, samt samtaler med noen få veteraner, forteller meg følgende: Dagens veteraner, og deres familie og/eller pårørende får i dag et godt tilbud som ivaretar en del av deres behov. Men gamle veteraner uten organisasjonstilknytning, vil kanskje se tilbudet komme for sent for deres del. Uansett finner jeg utviklingen i riktig retning for veteranenes uttalte behov og ønsker.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectveteranerno_NO
dc.subjectsoldaterno_NO
dc.subjectutenlandstjenesteno_NO
dc.subjecterstatningerno_NO
dc.subjectskaderno_NO
dc.subjectkompetanseno_NO
dc.subjectForsvaretno_NO
dc.subjectkrisehåndteringno_NO
dc.subjectutenlandsoperasjonerno_NO
dc.subjectveteranorganisasjonerno_NO
dc.subjectRegjeringenno_NO
dc.subjectlitteraturstudieno_NO
dc.subjectinternasjonale operasjoner
dc.titleBehov og tilbud til veteraner etter internasjonale operasjonerno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber20 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record