Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnestad, Rikard
dc.contributor.authorTuvmarken, Ola Reidar
dc.contributor.authorVæråmoen, Inger
dc.contributor.authorStrand, Rune
dc.contributor.authorStøylen, Børge
dc.date.accessioned2012-09-05T08:00:04Z
dc.date.available2012-09-05T08:00:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132200
dc.descriptionProsjektoppgave i Risiko, sårbarhet og beredskap 2012no_NO
dc.description.abstractFungerer bistandsinstruksen optimalt slik den i dag praktiseres? I dagens virkelighet er det fra tid til annen behov for samarbeid mellom samfunnets sivile maktapparat, politiet, og institusjonen som skal beskytte landet mot ytre trusler, Forsvaret. Dette samarbeidet er regulert i ”Instruks om Forsvarets bistand til politiet”, FOR 2003-02-08 nr 220, oftest bare omtalt som bistandsinstruksen. Frem til sommeren 2011 har denne bistanden i all hovedsak dreid seg om administrativ og operativ bistand. Den 22. juli 2011 ble det imidlertid behov for å be om håndhevelsesbistand. Politiets ressurser var ikke tilstrekkelig i situasjonen som oppstod denne dagen, og Forsvaret ble bedt om å være beredt til å bistå med å søke etter, og eventuelt pågripe én eller flere terrorister. I denne prosjektoppgaven ser vi nærmere på om bistandsinstruksen fungerer optimalt slik den i dag praktiseres. Er instruksens utforming og den etablerte bruken av den til hinder for at Forsvaret kan gi rask bistand til politiet når det er behov for det? Vi har også sett nærmere på hva som finnes av uformelle kontaktlinjer mellom politiet og Forsvaret – om disse kan effektivisere prosessen, og om de i så fall burde bety mer for iverksettelsen av bistanden. Vi har rettet fokus mot håndhevelsesbistand. Er det slik at når behovet er størst, og tiden knappest, det tar lengst tid å få bistand? Hva er i så fall årsaken til dette?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsamarbeidno_NO
dc.subjectpolitietno_NO
dc.subjectForsvaretno_NO
dc.subjectbistandsinstruksenno_NO
dc.subjectbistandno_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjecthåndhevelsesbistandno_NO
dc.subjectkontaktlinjerno_NO
dc.subjecteffektiviseringno_NO
dc.subjectårsakerno_NO
dc.titleBistandsinstruksen: Fungerer instruksen optimalt slik den i dag praktiseres?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber32 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record