• Omsorgstjenester i kommunene og Covid-19 sett i lys av læring. 

      Økland, Gerd Synnøve Midthus (Master thesis, 2021)
      I denne studien kan vi se at mellomlederne i miljøtjenesten har en viktig rolle både i organisasjonen og i den enkelte avdelingen i kommunene. De definerer seg selv som ledere og med definerte lederoppgaver. Jeg finner at ...