• Idrettsskolens ulike kulturer 

      Aasum, Marthe (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven er rettet mot å undersøke elever på idrettsskoler sine opplevelser knyttet til idrettskulturen, skolekulturen og kroppskulturen. Og derigjennom se om forholdet til mat preges av ...