• Sjølvrefleksjon som verktøy for bevisstgjering i barnehagen 

      Christensen, Marte (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgåva i spesialpedagogikk omhandlar pedagogar i barnehage sin sjølvrefleksjon. Oppgåva sitt formål er å få innsikt i korleis refleksjon over eige sjølv i samspel med barn i barnehagen føregår og korleis ...