• Bioenergi i Innlandet : den vanskelege utviklinga 

      Farestveit, Jostein (Master thesis, 2011)
      Denne oppgåva rettar seg mot næringspolitikken knytt til bioenergi. Den tar for seg innovasjon og utvikling i bioenergisektoren, og i kva grad den næringsretta politikken fremjar dette. Datainnsamlinga har vorte gjort ...