• Innovasjon og implementering av ny teknologi i organisasjoner 

      Korsmo Berg, Cecilie; Fjellvik Jacobsen, Mathilde (Master thesis, 2017)
      Formålet med studien er å beskrive og forstå hvordan innovasjonsprosessen utfolder seg i en organisasjon, slik at vi kan danne grunnlag for å vurdere hvordan kontekstuelle variasjoner påvirker adopsjon og opplevelse hos ...