• Brukererfaringer ved FIT i en kommunal psykisk helsetjeneste 

      Oja, Rita Pauliina (Master thesis, 2018)
      Norsk sammendrag Bakgrunn: Krav og forventninger til kommunalt psykisk helsearbeid har vokst de siste årene. Det er et stort behov for å finne effektive behandlingsmetoder og oppnå resultater. Brukermedvirkning er et ...